اطلاعیه شماره ۲:

(امتیاز بازآموزی دامپزشکان محترم)

بسمه تعالی

قابل توجه دامپزشکان محترم

بدینوسیله به اطلاع  دامپزشکان  محترم می رساند بر اساس مجوز شماره ۹۷/۶/۷۰۲۹ از سازمان  محترم نظام دامپزشکی کشور، دامپزشکان  محترمی که در همایش شرکت می کنند از ۴ امتیاز بازآموزی حضور در همایش  برخوردار خواهند شد و درصورت ارایه مقاله  به ازای هر مقاله از ۵ امتیازباز آموزی نیز علاوه بر حضور در همایش بهره مند خواهند شد. برای کسب اطلاع بیشتر اینجا را کلیک کنید.

با آرزوی توفیق الهی  

دکترعلی حاجی زاده 

دبیر علمی همایش