آقای محسن بابایی دبیر اجرایی همایش
  دکتر علی حاجی زاده دبیر علمی همایش

کمیته اجرایی

  خانم مهندس مرضیه عیسوی مسئول هماهنگی و نظارت بر زیرکمیته های اجرایی

  1- دبیرخانه و هماهنگی همایش
 • خانم مهندس رکسانا فلاحی (مسئول دبیرخانه)
 • خانم راضیه بابایی
 • خانم ناهید تحویلداری
 • خانم طاهره عشورنژاد
 • خانم فرحناز لک زایی
 • آقای مهندس اژدر شیری
 • آقای مهندس علیرضا رحمانی نوش آبادی
  2- روابط عمومی:
 • خانم دکتر مسطوره دوستدار (مسئول روابط عمومی)
 • آقای وحید زندی فخر
 • آقای عبدالله استوی
 • آقای رضا اردستانی
 • آقای رضایی
 • آقای سیدجواد آل داوود
 • خانم مهندس ریتا رحمانی
  3- تدارکات و پشتیبانی
 • آقای عباس توکل (مسئول تدارکات)
 • آقای علیرضا مولایی
 • آقای محمد ارزانی
 • آقای رضا اردستانی
 • آقای مهندس امیر شعاع حسنی
 • آقای مهندس محمدحسن الهی
 • آقای مهندس وحید معدنی
  4- امور مالی:
 • آقای مرتضا پارسافر(مسئول امورمالی)
  5- انتشارات:
 • آقای مهندس خانلو(مسئول انتشارات)
  6- طراحی سایت:
 • آقای مهندس محمدرضا شیخ حسنی(طراح و مسئول سایت)

کمیته علمی( بر اساس حروف الفبا)

 • دکتر فریبرز احتشامی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر دانیال اژدری (مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور)
 • دکتر قباد آذری تاکامی (دانشگاه تهران)
 • دکتر ناصر آق (دانشگاه ارومیه)
 • دکتر محمد پورکاظمی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر اسماعیل پقه (پزوهشکده آبزی پروری جنوب کشور)
 • دکتر همایون حسین زاده صحافی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر علی حاجی زاده (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر محمود حافظیه (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر حاجی بگلو (دانشگاه گرگان)
 • دکتر شهرام دادگر (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • مهندس صمد درویشی (مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید دکتر بهشتی)
 • دکتر سیمین دهقان (پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور)
 • دکتر سیدجلیل ذریه الزهرا (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر مژگان روشن طبری (پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)
 • دکتر زهره رمضانپور (موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر)
 • دکتر رودابه روف چائی (پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی)
 • دکتر مسعود رضایی (دانشگاه تربیت مدرس)
 • مهندس عباسعلی زنده بودی (شیلات بوشهر)
 • دکتر عسگر زحمت کش (مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی)
 • دکتر عباسعلی زمینی (دانشگاه آزاد لاهیجان)
 • دکتر سیدرضا سید مرتضایی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر فرشته سراجی (پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان)
 • دکتر مسعود سجادی (دانشگاه گیلان)
 • دکتر ابوالفضل سپهداری (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر منصور شریفیان (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر مصطفی شریف روحانی (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • مهندس امیر شعاع حسنی (سازمان شیلات)
 • دکتر مهدی شکوری (سازمان شیلات)
 • دکتر سید محمد صلواتیان (پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی)
 • دکتر مسعود صیدگر (مرکز تحقیقات آرتمیای کشور)
 • دکتر حسن صالحی (سازمان شیلات)
 • دکتر رقیه صفری (دانشگاه گرگان)
 • دکتر ایرج عفت پناه (مرکز تکثیر و پرورش ماهی شادروان یوسف پور)
 • دکتر حسین عبدالحی (سازمان شیلات)
 • دکتر حسین عمادی (دانشگاه علوم تحقیقات)
 • دکتر افشین عادلی (دانشگاه گرگان)
 • دکتر هادی غفاری (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر جاسم غفله مرمضی (پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور)
 • دکتر مریم فلاحی (موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر)
 • دکتر بهرام فلاحتکار (دانشگاه گیلان)
 • دکتر رضا قربانی (موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر)
 • دکتر عباسعلی مطلبی (سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
 • دکتر بایرام محمد قرنجیک (مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی)
 • دکتر رضا ملک زاده (دانشگاه ارومیه)
 • دکتر محمود معصومیان (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
 • دکتر علیرضا میرزاجانی (پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی)
 • مهندس نغمه نظری (میدریت شیلات استان تهران)
 • دکتر محمود نفیسی (دانشگاه خلیج فارس)
 • دکتر علی نکویی فرد (مرکز تحقیقات آرتمیای کشور)
 • دکتر محمدعلی نعمت الهی (دانشگاه تهران)