قابل توجه شرکت ها و حامیان محترم:

لیست هزینه های مربوط به تبلیغات در  همایش  ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده  ونمایشگاهای جانبی آن که در تاریخ 10 مهر ماه  سال جاری برگزار خواهد شد به قرار ذیل می باشد:

 
 محل تبلیغات درج لوگو و نام شرکتهزینه (ریال)
1سایت همایش۱۰.۰۰۰.۰۰۰
2درون کتاب خلاصه مقالات همایش   **۲۰.۰۰۰.۰۰۰

3

لوح فشرده مربوط به مقالات کامل

۲۰.۰۰۰.۰۰۰
4 درج لوگو روی پرده نمایش سالن اصلی طی برگزاری مراسم۱۰.۰۰۰.۰۰۰
5 تبلیغ نام و محصولات شرکت در فضای نمایشگاه (به مدت 1 دقیقه)۱۰۰۰.۰۰۰

 

     **در این قسمت علاوه بر لوگو و نام شرکت شماره تلفن، سایت و ایمیل شرکت نیز چاپ خواهد شد.

       همچنین امکان چاپ تصاویر محصولات شرکت در یک صفحه کامل نیز با پرداخت  مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (علاوه بر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مذکور) وجود دارد.

  

     حامیان محترم میبایست هزینه مربوطه را به شماره حساب  789725724  و یا به شماره کارت (3312-0001-7070-6037 ) به نام شرکت آبزی پژوهان پیشگام

وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نزد بانك کشاورزی شعبه  شهرک راه آهن (كد:4810) واریز و تصویر فیش واریزی را به دبیرخانه

همایش(شماره فکس:02188823503) ،شماره تلفن (02188381067)دورنگار و  یا به صورت اسکن شده به آدرس تهران میدان هفت تیر تقاطع غفاری و مشاهیر

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی دبیرخانه همایش سرکارخانم فلاحی ارسال نمایند.