به نام خدا

همکاران گرامی، دانشجویان و کارآفرینان عزیز

با سلام و تحیات الهی

افتخار دارم از طرف مدیریت شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان تهران شما را به شرکت در" همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده" که با همکاری

شرکت دانشبنیان آبزی پژوهان پیشگام وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در مهر ماه سال جاری در تهران برگزار می گردد، دعوت نمایم.

همایش مذکور، فرصت بسیار مغتنمی است تا ضمن گردهمائی گسترده ای از اساتید دانشگاه ها، دانشجویان، محققین و تولید کنندگان ، در زمینه های وسیع مرتبط با

غذای زنده، امکان تبادل نظر و همکاری، وآشنایی با یافته های سایر محققین و کسب ایده های جدید فراهم گردد.

بدون شک بحث های علمی طی سمینار و پانل ها و نیز امکان ارتباط مستقیم با ارائه‌کنندگان مقالات جهت رفع موانع عملی برخی تکنیک‌ها و روش‌های علمی و عملی،

بسیار مفید خواهدبود.

در طی برگزاری همایش، ضمن بازدید از نمایشگاه‌های جنبی، امکان ارتباط مستقیم با  مسئولین شرکت ها و آشنایی با تولیدات داخلی و نمایندگی شرکت های خارجی

و سفارش مستقیم مواد مورد نیاز فراهم خواهد بود. کارگاه های آموزشی جانبی همایش نیز همزمان، امکان آشنایی با تکنیک های رایج و مورد نیاز را در اختیار

دانشجویان، محققان جوان و تولیدکنندگان فراهم خواهد کرد. منتظر شرکت و قدوم سبز شما بزرگواران هستیم.

                                                                                        با آرزوی توفیق

                                                                                              دکتر علی حاجی زاده

                                                                                              دبیر علمی همایش