هزینه اجاره غرفه:

زمان ثبت نامهزینه اجاره هر غرفه۱۰متر مربع
تا تاریخ:1397/6/1
۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
بعد از تاریخ:1397/6/1
۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

امکانات نمايشگاه (به ازاي هر10 متر مربع غرفه):  

   1 عدد ميز       

   2 عدد صندلي                                     

   روشنايي (3 عدد لامپ 100 وات)

   يک عدد پريز برق Ÿ درج نام شرکت در کتاب ويژه نمايشگاه        

   درج نام شرکت بر کتيبه سر در غرفه

 نقشه نمایشگاه:

لطفا برای دریافت نقشه با دبیرخانه (تلفن:02188381067) تماس حاصل فرمایید یا از طریق وب سایت همایش به آدرس:

(www.Lf-ifsri.com ) نقشه را دانلود نمایید.

هزینه اجاره غرفه50 هنگام  ارسال فرم ثبت نام و 50 درصد الباقی همزمان با عقد قرارداد طی یک فقره چک به تاریخ روز

باید به حساب 789725724 به نام شرکتآبزی پژوهان پیشگام نزد بانک کشاورزی  شعبه شهرک راه آهن (کد:4810)

واریز و تصویر فیش واریزی به دبیرخانه همایش (تلفکس:02188823503) ارسال گردد.

لازمبه ذکر است که اصل قراداد مهر و امضا شده و چک صادره پس از اسکن و ارسال سیستمی باید به دبیرخانه همایش ارسال گردد.