عناوین کارگاه های آموزشی و شرایط شرکت در آنها

به منظور بهروری بیشتر از همایش تعداد 3  کارگاه اموزشی در نظر گرفته شد تا از تجارب مدرسین برای علاقمندان این صنعت استفاده گردد. کارگاه آموزشی شامل:

 ردیفعنوان کارگاه آموزشیمدرس مدت زمان برگزاری
۱

 روش های تکثیر و پرورش ریز جلبک ها

جناب آقای دکتر گنجیان2 ساعت

۲

روش های غنی سازی غذاهای زنده با تکیه بر آرتمیاجناب آقای دکتر حافظیه2 ساعت
 ۳

کسب و کار در تولید غذاهای زنده

جناب آقای دکتر فیض بخش2 ساعت

هزینه شرکت در هر یک از کارگاه ها برای دانشجویان 50 هزار تومان و برای شرکت کنندگان دیگر 100هزارتومان می باشد.

ظرفیت پیش بینی شده برای هر کارگاه حداکثر 15 نفر می باشد.

علاقمندان می توانند فرم ثبت نام مربوطه را تکمیل نموده، همراه با تصویر فیش واریز شده مبلغ مربوطه به شماره حساب 789725724 و یا به شماره کارت

(6037-7070-0001-3312 ) به نام  شرکت دانش پژوهان پیشگام  وابسته به به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  نزد بانك کشاورزی شعبه شهرک راه آهن 

(كد:4810) واریز و  فیش واریزی را به دبیرخانه همایش به شماره (تلفن : 02188381067)  و (فکس : 02188823503) ارسال  واصل فیش را روز برگزاری کارگاه با خود همراه داشتهباشند.

باشید،بدیهی است به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهینامه معتبر آموزشی از طرف موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اعطا خواهد شد.